Column september/oktober 2017

Electrisch

Een start-up van een stel jonge wolven, zo staat in een gezaghebbend blad, is bezig om tussen nu en 2022 een hybride electrisch vliegtuigje in de markt te zetten. De Jonge Wolven worden gesteund door Boeing. Het vliegtuigje zal plaats bieden aan twaalf passagiers en een afstand van 1600 km kunnen afleggen.

Op internet lees ik vervolgens, dat dezelfde Jonge Wolven reeds een volledig electrisch vliegtuig voor 150 passagiers hebben ontwikkeld. Zij willen hiermee de concurrentie aangaan met Boeing.

Boeing echter meldt een corporatie te hebben aangekocht, gespecialiseerd in de ontwikkeling van electrische en autonome vliegtuigen.

Een hoop tegenstrijdige informatie, maar het komt op hetzelfde neer: er wordt gewerkt aan electrisch vliegen.

Het zal tijd worden want van de regering die op stapel staat mag Schiphol na 2020 helemaal los gaan. Er zijn, zo beweert Schiphol, minder dan 117 500 mensen die last hebben van vlieghinder. Daarmee blijven ze onder de norm. Afspraak was dat het aantal ernstig gehinderden in 2020 ten opzichte van 2015 5 procent onder de norm moest liggen, groei of geen groei van het aantal starts en landingen. Volgens Schiphol is die afspraak, met een ‘daling’ van ruim 29 procent, meer dan gehaald.

Schiphol baseert zijn berekeningen op luchtspiegelingen en vergeet voor het gemak ook nog even de hevige volksopstand tegen een luchthaven in Lelystad, terwijl daar de overlast een fractie zal zijn van wat de omgeving van Schiphol heeft te verduren. Buitenveldert geniet zelfs de twijfelachtige eer een eigen baan te hebben waarop dag en nacht vliegbewegingen plaatsvinden.

En KLM probeert dan wel de omwonenden zoet te houden door te pretenderen dat de toestellen tegenwoordig stiller zijn (…), maar horen en zien vergaat je als zo’n kreng langs je balconnetje scheert.

Electrische vliegtuigen zijn meer dan welkom. Dat die Jonge Wolven maar opschieten.